✍ கத்தோலிக்க கட்டுரைகள்


அர்ச். அவிலா தெரேசம்மாள் இறந்தவுடன் நடந்த அற்புதங்கள்!

கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மக்கள் செய்யும் புனித யாத்திரையின் உண்மையான நோக்கம், அதன் அர்த்தம்..

திருப்பலி நின்றால் உலகம் என்னவாகும்?

பிரிவினை சகோதரர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள்!

உலர் திருப்பலியாம் ஜெபமாலையை கையில் எடுப்போம்!

படைத்தவருக்கு இல்லாத உரிமையா என்ன?

மாதா காட்சிகளில் இருக்கும் ஒப்புமை!

ஆண்டவருடைய ஏட்டுச் சுருளை (பைபிளை) எப்படிப் படிக்க வேண்டும்?

வீட்டில் இருக்கும் நமக்கு ஜெபமாலையும், மனவல்ய ஜெபங்களுமே பாதுகாப்பு...

1571 லேபந்தோ போரில் செபமாலையின் சக்தி துருக்கிய முஸ்லிம்களின் பெரும்படையை தோற்கடித்தது!
திருச்சபையை அழிப்பதாக சாத்தான் விடுத்த அறைகூவலும், பாப்பரசர் 13ம் சிங்கராயர் மேற்கொண்ட எதிர் முயற்சியும்!

கத்தோலிக்க விசுவாசம்!

பிற சபையின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள்!

இயேசுவின் திரு இருதய பக்தி முயற்சி!

கத்தோலிக்கத் திருச்சபையில்  திருச்சுரூபங்கள்.

கத்தோலிக்க குருக்கள் ஏன் திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை?

குழந்தை ஞானஸ்நானம்!

பாவசங்கீர்த்தனம் செய்ய ஆத்தும  சோதனைகள்! 

புனிதர்களை திருச்சபை கொடுத்திருப்பது, விழா எடுப்பதற்காகவா?

கடவுளாகிய இயேசு ஏன் செபம் செய்தார்?

பாத்திமா சிறுமி புனித ஜெசிந்தாவின் அறிவுரைகள்:

பெரிய யாகப்பர் சந்தியாகப்பர் ஆக மாறிய வரலாறு!