இதோ உமது அடிமை இறைவா ஏற்பாய் எம்மை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இதோ உமது அடிமை இறைவா ஏற்பாய் எம்மை


1. எரியா விளக்கு எனை நான் உனக்குத்

தந்தேன் ஏற்றிடுவாய் (2)

உன்னொளி துலங்க தன்னையே வழங்கும்

சுடராய் மாற்றிடுவாய்


2. மலரா கொத்து வாழ்வினைக் கொய்து

தாள்களில் படைக்கின்றேன் (2)

புனிதம் சிந்தும் பூவாய் என்றும் வாழ்ந்திட வரம் கேட்பேன்

உன்னிடத்தில் என்ன இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னிடத்தில் என்ன இல்லை

என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை (2)

இயேசு உன் பாதத்தில் காணிக்கை நான் வைக்க

ஏதொன்றும் சொத்தும் இல்லை

பாவம் செய்தேன் இரத்தத்தில் சுத்தம் இல்லை -2


1. கண்களை நான் தந்திருப்பேன்

கண்களுக்கோ பார்வையில்லை (2)

இறைவா உன் பாதத்தில் உள்ளத்தை நான் வைத்தேன்

உள்ளத்தில் ஞானம் இல்லை

காய்ந்தே போனேன் கண்ணீரும் கண்ணில் இல்லை -2


2. நெஞ்சுக்குள்ளே வந்துவிடு நிம்மதியைத் தந்துவிடு -2

நேசித்து வந்த என் நெஞ்சத்தை சுத்தம் செய்

நெற்றிக்கு முத்தம் கொடு

நீயே என்னை காணிக்கை பெற்றுக் கொடு -2

எடுத்து வந்தோம் காணிக்கையை இறையமுதே உம்மைச் சூழ வந்தோம் இனிதாகவே எமை ஆளவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எடுத்து வந்தோம் காணிக்கையை

இறையமுதே உம்மைச் சூழ வந்தோம்

இனிதாகவே எமை ஆளவே - இதை

ஏற்பாய் என்று வேண்டுகிறோம்

எடுத்து வந்தோம் காணிக்கையை


1. வாழ்வும் உமதே தாழ்வும் உமதே

வையத்தில் படைத்ததெல்லாம் உமதே (2)

எம் சிறு வாழ்வில் நிகழ்வதெல்லாம்

உம் திருப்பலியாய் மாற்றிடுமே


2. கடைநிலை வாழ்ந்தோம் கடமையை மறந்தோம்

கடவுளே உம்மிடம் வந்துள்ளோம் (2)

கருணையின் சுனையே இறையவனே

கடமையின் நிறைவை எமக்கருளே

எல்லாம் கொணர்ந்தோம் திருவடி வைத்தோம் ஏற்றிடுவாய் இறைவா பலியாய் மாற்றிடுவாய் தலைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எல்லாம் கொணர்ந்தோம் திருவடி வைத்தோம்

ஏற்றிடுவாய் இறைவா பலியாய் மாற்றிடுவாய் தலைவா (2)


1. அன்பும் அருளும் பண்பும் பாசமும் எல்லாம் நீ தந்தது (2)

வாழ்வும் வளமும் வளர்ச்சியும் தளர்ச்சியும்

மகிழ்வுடன் நீ தந்தது (2)


2. சிந்தனை சொல் செயல் எந்தன் திறமைகள்

எல்லாம் நீ தந்தது (2)

உடல் பொருள் ஆவி உணர்வுகள் எல்லாம்

உவப்புடன் நீ தந்தது (2)

எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய்

என்னையும் தருகின்றேன் (2)


1. இயற்கை ஈந்த மலர்கள் பறித்தே

தருவேன் உமக்குக் காணிக்கை (2)

உழைப்பின் பயனாய் கிடைத்த பொருளை

என்னோடு இணைத்தே தருகின்றேன் - 2


2. பிறருக்காக வாழ்வதில் நானும்

என்னையே உம்மிடம் தருகின்றேன் (2)

பிறரின் சுமையை விரும்பிச் சுமக்க

என்னையும் தகுதியாக்குவாய் - 2

என்னையே முழுவதும் உம்மிடம் தருகின்றேன் என் மனம் அறிந்து நீ உன் கையில் ஏற்றிடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னையே முழுவதும் உம்மிடம் தருகின்றேன்

என் மனம் அறிந்து நீ உன் கையில் ஏற்றிடுவாய் (2)


1. உண்மைக்காக வாழ்ந்திடும் நெஞ்சம் என்னில் உண்டு

உயிர் கொடுக்கவும் துணிந்திடும் உந்தன் பாதை சென்று (2)

என் நெஞ்சில் வாழ்பவன் நீ தானே

இனி அச்சம் கொள்வதும் வீண்தானே (2)

எந்தன் பணியில் ஆயிரம் தடைகள் வந்திடுமாயினும் இயேசுவே

உனது வழியில் பயணம் தொடரும்


2. எந்தன் வாழ்வின் பொருளினை உந்தன் வாழ்வில் கண்டேன்

சுயநலத்தின் திரைகளைக் களைந்து என்னைத் தந்தேன் (2)

ஒரு ஜீவன் என்னாலே உயிர் வாழ்ந்தால்

அது தானே உம் முன்னால் பெரிதாகும் (2)

மகிழ்வைத் தேடும் மானிடர் மகிழ்ந்திட

தந்திடும் என்னை இயேசுவே - உனது கரத்தில் ஏற்க வேண்டி

ஏழை என்னை காணிக்கையாகத் தருகின்றேன் தெய்வமே ஏற்றுக் கொள்ளுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஏழை என்னை காணிக்கையாகத்

தருகின்றேன் தெய்வமே ஏற்றுக் கொள்ளுமே - 2


1. என் உயிரும் உடலும் உள்ளமும் சிந்தனையும் செயலும் - என்

உணர்வுகள் உறவுகள் என்னில் உள்ள திறமைகள் (2)

யாவும் உந்தன் கருணையின் கொடைகள் தந்தாய் ஏற்றுக்கொள்


2. என் கடந்த கால வாழ்க்கையும் நிகழும் வாழ்க்கையும் - நான்

எதிர் கொள்ளும் வாழ்க்கையும் அதன் வளர்ச்சி தளர்ச்சியும் (2)

யாவும் உந்தன் கருணையின் கொடைகள் தந்தாய் ஏற்றுக்கொள்

காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே ஏற்றுக்கொள் எம்மையே இப்போதே கண்கொண்டு பாரும் கடவுளின் மகனே காணிக்கை யார் தந்தார் நீர்தானே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே

ஏற்றுக்கொள் எம்மையே இப்போதே

கண்கொண்டு பாரும் கடவுளின் மகனே

காணிக்கை யார் தந்தார் நீர்தானே


1. நாங்கள் தந்த காணிக்கை எல்லாம் இரட்சகர் கொடுத்தது

மேகம் சிந்தும் நீர்த்துளி எல்லாம் பூமி கொடுத்தது (2)

காலங்கள் மாறும் கோலங்கள் மாறும் - 2

ஆகாயம் மாறும் கடவுளின் மகனே

ஆனாலும் உம் அன்பு மாறாது


2. ஆலயத்தின் வாசல் வந்தால் அழுகை வருகுதே

ஆனமட்டும் அழுதுவிட்டால் அமைதி பெருகுதே (2)

கண்ணீரைப் போல காணிக்கை இல்லை -2

கண்கொண்டு பாரும் கடவுளின் மகனே

கண்ணீரின் அர்த்தங்கள் நீர் தானே

மணம் தரும் மலரில் மகிழ்ந்திடும் இறைவா என் மனம் ஏற்க தயக்கமோ நான் காகிதப் பூவென்ற வருத்தமோ

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மணம் தரும் மலரில் மகிழ்ந்திடும் இறைவா

என் மனம் ஏற்க தயக்கமோ நான்

காகிதப் பூவென்ற வருத்தமோ


1. வசந்தம் மறுத்தால் காற்றிலும் வாழ்வேன்

வான் மழை நின்றால் ஊற்றிலும் உய்வேன் (2)

செல்வங்கள் மறுத்தால் ஏழ்மையில் வாழ்வேன் -2

இயேசுவே நீயின்றி நான் எங்கு செல்வேன்


2. கனிகளைக் கொடுக்கும் கொடிகளின் முதல்வா

கனிவுடன் படைத்திடும் காணிக்கை ஏற்பீர் (2)

ஒலிவ மலைக்கு உம்முடன் வருவேன் -2

உயிராய் உடலாய் உம்முடன் வாழ்வேன்

வாழ்வைப் பலியாய் மாற்ற வந்தேன் என்னையே ஏற்றிடுவாய் முழுமனதுடனே கையளிக்கின்றேன் காணிக்கை ஏற்றிடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வாழ்வைப் பலியாய் மாற்ற வந்தேன்

என்னையே ஏற்றிடுவாய்

முழுமனதுடனே கையளிக்கின்றேன் காணிக்கை ஏற்றிடுவாய்


1. கோதுமை மணியும் திராட்சைக் கனியும்

புது உரு பெறுவது போல் (2)

அன்பும் அமைதியும் நீதியுமே

மனிதனில் மலர்ந்திட உயிர் தருவாய் (2)


2. நான் வாழ பிறரும் பிறர் வாழ

நானும் தேவை என்றுணர்ந்தேன் (2)

சமத்துவ சோதர நோக்குடனே

புதுயுகம் காண்போம் அகத்தினிலே (2)