இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

🔔 தேவ மாதா


தேவமாதா ஆராதனை விளக்கம் - வீரமாமுனிவர்

தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை விளக்கம்

மரியாயின் இரகசியம்

மரியாயின் மீது உண்மைப் பக்தி 1716

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஒன்று (பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய தெய்வீகத் திட்டத்தில் மாமரியின் பங்கு)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் இரண்டு (மாமரியின் கதியின் உன்னத மகத்துவம்)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் மூன்று (பொதுவில் மாமரியின் இலட்சணங்கள்)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் நான்கு (கடவுளோடும், மனுக்குலத்தோடும் தன் சொந்த சுயத்தோடும் தனக்குள்ள தொடர்பில் மாமரியின் மகத்துவத்தின் விளைவுகள்)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஐந்து (மாமரியின் பேறுபலனும் மகிமையும்)

பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நம் தாய் அன்னை மரியாள்!

அன்னை மாமரியின் முக்கியமான ஏழு காட்சிகள்!

வேளாங்கண்ணி மாதாவின் மூன்று காட்சிகள்!

மாதாவின் திருப்பெயர்கள்

லூர்து மாதா.

கார்மேல் மாதா.

பனிமய மாதா.

இடைவிடா சகாயமாதா.

துன்ப முடிச்சுக்களை அவிழ்க்கும் மாதா.

வியாகுலங்கள் நிறைந்த மாதா மீது பக்தி.

கபிரியேல் அதிதூதர் வாழ்த்து!

நான் கன்னி  ஆயிற்றே!

நீதிமானான புனித சூசையப்பர்!

ஆண்டவரின் தாய் எக்காலத்திலும் கன்னியானவள்!

இயேசுவின் சகோதர சகோதரிகள்!

அன்னை மாமரி நித்தியக் கன்னிகை!

தேவ அன்னை ஏன் அழுகிறார்கள்?

ஜெபமாலை குறித்து தேவமாதா சொன்னவை!

பாத்திமா செய்தி என்ன?

பாத்திமா அன்னை கொடுத்த மூன்றாவது இரகசியம்!

பாத்திமா சிறுமி ஜெசிந்தாவின் அறிவுரைகள்!

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்தின் வெற்றி!

பரிகாரப் பக்தியின் சாரம்.

உத்தரியம் அணிவோம். அன்னையின் பாதுகாவலை பெற்றுக்கொள்வோம்!

நம்மை வழிநடத்தும் மாமரி அன்னை!

அன்னை மரியாள் தாழ்ச்சியின் மணிமகுடம்!

அன்னையின் பிறப்பே ஓர் அதிசயம்!

மாமரியின் சிறந்த பத்து புண்ணியங்கள்

மாமரியின் உதவி குறித்தும் ஜெபமாலை குறித்தும் தந்தை பியோவின் சான்றுகள்

அன்னை மரியாள் மனம் வருந்தும் பாவிகளின் தாய்

இரக்கத்தின் அரசி நம் அன்னை மாமரி

மீட்புச் செயலின் முதல் கனி அன்னை மரியாள்

அன்னையின் திருப்பயணங்கள்

மரியன்னையின் "ஆகட்டும்" என்ற சொல்

எங்கள் தஞ்சமே வாழ்ககிருபை தயாபத்துக்கு மாதாவாயிருக்கிற எங்கள் இராக்கினியே வாழ்க! 

இரக்கத்தின் அரசியாம் மாமரி மீது நாம் வைக்கும் நம்பிக்கை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி...


தாய்மையும் மேன்மையும்

தேவதாயின் அமலோற்பவம்


பிரிவினை சகோதரர்களின் சந்தேகங்களுக்கு பதில்கள்...