✠ சலேத் இரகசியம் - 1846

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.சலேத் இரகசியம்

சலேத் மாதா காட்சி

மெலானி கூறிய சலேத் மாதாவின் இரகசியங்கள்

சலேத் இரகசியத்திற்குப் பின்

மாதாவின் தோற்றம்

மாதாவின் கழுத்தில் பாடுபட்ட சுரூபம்

மாதாவின் கண்ணீர், மேலுடுப்பு, இரண்டு சங்கிலிகள்

மாதாவின் தோற்றம், குரல், கண்கள்

அர்ச். சலேத் மாதாவின் பிரார்த்தனைமரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983