✍ கத்தோலிக்கத்தின் புனிதம் காப்போம்

சகோ.சந்தியாகு அவர்களின் தொகுப்புகள்!

தெய்வீக திருப்பலி

திவ்ய நற்கருணை ஆசீர்: இது ஒரு கத்தோலிக்கத்தின் சிறந்த அடையாளம்!

 பாவசங்கீர்த்தனம்: கத்தோலிக்கத்தின் பொக்கிஷம்…

அன்னை மரியாள் அருள் நிறைந்தவளா? அருள் மிகப்பெற்றவளா?

திவ்ய திருப்பலி! திருப்பலி பற்றி புனிதர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

நற்கருணையின் புனிதம்-1

நற்கருணையின் புனிதம்-2

முதல் சனி பக்தி

திருப்பலியும் சம்மனசுக்களும்

பாத்திமாவின் சிறுமி ஜசிந்தாவின் அறிவுரைகள்

பாத்திமாவில் மூன்று சிறுவர்களுக்கு அன்னை காட்டிய நரகக்காட்சி

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்தின் வெற்றி

சேசு மரிய இருதயங்களைப் பிரித்துப்பார்க்கக் கூடாது

சேசுவின் திருநாமத்தின் அதிசயங்கள்

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம்

ஜெபமாலை

திருவிவிலியம்- பொது மொழிபெயற்பில் உள்ள பிரச்சனைகள்- பகுதி: 1

திருவிவிலியம்- பொது மொழிபெயற்பில் உள்ள பிரச்சனைகள்- பகுதி: 2

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம்

பொதுநிலையினருக்கு அழைப்பு, துறவறத்தாருக்கு வேண்டுகோள்

பரிகாரப் பக்தியின் சாரம்


புனித சூசையப்பர் 1 :

புனித சூசையப்பர் 2 :


புனிதர்களும் தேவ மாதாவும்: மாதாவின் வணக்கமாத சிந்தனைகள்! (புனிதர்கள் வாழ்வில் மாதா பக்தியும் திவ்ய நற்கருணை ஆண்டவர் பக்தியும்)

புனித ஜான் மரிய வியான்னி

புனித ஜெரார்டு மஜெல்லா

புனித தொமினிக் சாவியோ

புனித மரிய கொரற்றி

புனித சிறுமி லூசியா

முத்திப்பேறுபெற்ற ஆலன் ரோச்

பாத்திமா புனிதர்கள் பிரான்சிஸ், ஜெசிந்தா

பாத்திமா சிறுமி ஜெசிந்தா

பாத்திமா புனிதச் சிறுவன் பிரான்ஸிஸ்

புனித ஜான் மரிய வியான்னி

புனித லூயிஸ் மரிய மோன்போர்ட்

புனித லூயிஸ் மரிய மோன்போர்ட் 2

மாதாப்புனிதரின் குருத்துவ ஆர்வம்

உரோமன் கத்தோலிக்க மரியாயியல்

ஜெபமாலைதரும் வீரம்

புனித மரிய பெர்னதத்

புனித மரிய பெர்னதத் : தொடர்ச்சி

மாதாவின் லூர்து நகர் காட்சி

கடவுளின் அரசையும், அவருக்கு ஏற்புடையதையும் முதலில் தேடுவோம்