🔔 அர்ச். தேவமாதா வணக்கமாதம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


முந்தின நாள்          pdf

மே 01          pdf

மே 02          pdf

மே 03          pdf

மே 04          pdf

மே 05          pdf

மே 06          pdf

மே 07          pdf

மே 08          pdf

மே 09          pdf

மே 10          pdf

மே 11          pdf

மே 12          pdf

மே 13          pdf

மே 14          pdf

மே 15          pdf

மே 16          pdf

மே 17          pdf

மே 18          pdf

மே 19          pdf

மே 20          pdf

மே 21          pdf

மே 22          pdf

மே 23          pdf

மே 24          pdf

மே 25          pdf

மே 26          pdf

மே 27          pdf

மே 28          pdf

மே 29          pdf

மே 30          pdf

மே 31          pdf