இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

🔔 தவக்காலம்தவக்காலமா? மனமாற்றத்தின் காலமா?

தவக்கால நோன்பு: தோற்றமும், வளர்ச்சியும்!

நோன்பு காலத்தின் வரையறை!

நோன்பின் தன்மை!

தவக்கால நோன்பில் தளர்வு!

பரிகார நாட்கள் பற்றிய இன்றைய நிலைப்பாடு!

சிலுவைப்பாதைப் பக்தி முயற்சி: தோற்றமும், வளர்ச்சியும்!

ஜெருசலேம் தரிசிப்பு!

பாவமன்னிப்புச் சலுகை!

சிலுவைப்பாதை - 14 நிலைகள்!

ஆலயங்களில் சிலுவைப்பாதை!

இன்று சிலுவைப்பாதை!

பாசோ PASSO: தோற்றமும், வளர்ச்சியும்!


சேசுநாதரின் திருப்பாடுகள்

சேசுநாதரின் பூங்காவன அவஸ்தை

சேசுநாதர் கற்றூணில் கட்டுண்டு அடிக்கப்படுகிறார்

சேசுநாதர் முள்முடி சூட்டப்படுகிறார்

சேசுநாதர் சிலுவை சுமந்து செல்கிறார்

சேசுநாதரின் கடைசி வசனங்கள்

இயேசுவின் விலாவில் இருந்து இரத்தமும் தண்ணீரும் வழிந்ததன் பொருள் என்ன?

இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தின் போது அவருடைய உடலமைப்பு மற்றும் அவருடைய முக்கிய உறுப்புகளின் நிலை பற்றிய விவரங்கள்


சேசுநாதர் சதி துரோகத்திற்கு உள்ளாகிறார்!

சேசுநாதர் மனத் துயரத்தால் மரண அவஸ்தை அடைகிறார்!

சேசுநாதர் கற்றூணில் கட்டுண்டு அடிக்கப்படுகிறார்!

சேசுநாதர் முள்முடி சூட்டப்படுகிறார்!

சேசுநாதர் சிலுவை சுமந்து செல்கிறார்!

சேசுநாதர் சிலுவையில் தொங்குவதைப் பார்த்து நின்றவர்கள்!

சேசுநாதரின் கடைசி வசனங்கள்!

சேசுநாதர் இன்றும் ஜீவிக்கிறார்!தொடர்புடைய தலைப்புகள்...

சுருக்கமான சிலுவைப் பாதை
தொடர்புடைய புத்தகங்கள்...

திருப்பாடுகளின் தியானங்கள்