✠ புனிதர்களின் மேற்கோள்கள்


புனித ஆர்னால்ட் ஜேன்யஸன்

அர்ச். அகுஸ்தினார்

புனித லிசியே தெரேசம்மாள்

அர்ச். மரிய வியான்னி அருளப்பர்

புனித பாத்ரே பியோ

புனித பதுவை அந்தோனியார்

புனித இரண்டாம் ஜான் பால்

புனித அம்புரோஸ்

புனித ஃபாஸ்டினா

புனித ஜான் போஸ்கோ

புனித டோமினிக் சாவியோ

கல்கத்தாவின் புனித தெரேசா தாயார்

புனித லொயோலா இஞ்ஞாசியார்

புனித அவிலா தெரேசம்மாள்

புனித பெர்னதெத் ஸூபிரூ

புனித ஜோஸ் மரியா எஸ்க்ரீவா

புனித ஏஞ்சலா மெரிஸி

புனித லூயி த மோன்போர்ட்

புனித பெர்னார்ட்

புனித போர்ஃபீரியோஸ்

அர்ச். பொனவெந்தூர்

வணக்கத்துக்குரிய ஃபுல்ட்டன் Uன்

வண. ஸோலானுஸ் கேஸி


மற்ற புனிதர்கள்நன்றி...

இந்த புத்தகம் இணையத்தில் வெளிவர உதவி: சகோதரி. மேக்னஸ் இன்ஃபேன்டினா

தமிழாக்கம்: சகோ. ரோஜர் மொந்த்தினி.

Mobile app in Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saints_765.tamilsaintsquotes