புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ திவ்ய பலிபூசை அதிசயங்கள்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.சீமோன் த மோன்போர்ட்

சம்மனசானவரும், ரோஜாக்களும்!

திவ்விய பலிபூசை என்பதென்ன?

திவ்ய திருப்பலி கொண்டாட்டமாக இருக்கமுடியுமா?

திவ்விய பலிபூசையைப் பற்றி அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் கூறியவை:

சம்மனசுக்களும் பூசையும்!

திவ்விய பலிபூசையின்போது அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சி

மனிதர்களில் அதிக மகிழ்ச்சியானவர்களாகிய குருக்கள்!

பதின்மூன்றாம் சிங்கராயரின் பூசை!

பூசையால் மனந்திருப்பப்பட்ட பிறசபை உறுப்பினர்

சுவாமி மத்தேயோக்ராலி!

திருப்பலி என்பது பாவப் பரிகாரப் பலி!

திவ்விய பலிபூசையின் பயன்கள்

பூசை நமக்கு மகிழ்ச்சியான மரணத்தைப் பெற்றுத்தருகிறது

பூசையைத் தவற விடாதீர்கள்!

திருப்பலி கடவுளும், மனிதரும் இணைந்து நடத்தும் கூட்டுச் செயற்பாடு!

ஓர் ஏழைச் சிறுவன் ஆயர், கர்தினால், அர்ச்சியசிஷ்டவராக ஆன விதம்

குருக்கள் - பூமியின் மீதுள்ள தேவதூதர்கள்!

குருக்களுக்கு உதவுபவர்களுக்குக் கடவுள் வெகுமானம் அளிக்கிறார்

பலனுள்ள முறையில் பூசை காணும் விதம்


மாியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983