✠ பாத்திமா காட்சிகள் 1917

மூன்றாம் காட்சி முடிந்தபின்

          மக்கள் மத்தியில்

நடைபெறாத நான்காம் காட்சி

கடத்திச் செல்லப்பட்ட குழந்தைகள்

          அவ்ரம் நகர்ச் சிறையில்

          வேதசாட்சியம்

          காணிக்கைப் பணம்

அன்னையின் நான்காம் காட்சி

துன்பங்கள் இனிய தபசாகின

          சொந்த தபசு

          பிறரிடமிருந்து வந்த தபசு

          உலகம் பத்திரிகையின் உடைந்த சதித் திட்டம்!

அன்னையின் ஐந்தாம் காட்சி

திருச்சபை அதிகாரியின் விசாரணை

          திருச்சபை அதிகாரியின் விசாரணை தொடர்ச்சி...

அன்னையின் ஆறாம் காட்சி

          குழந்தைகளின் குடும்பங்களின் நிலை

          கோவா தா ஈரியாவில்

          நிலைக் காட்சிகள்

வானில் தோன்றிய அதிசயம்

          கூட்டம் கலைந்தது

          பல இடங்களிலும் சூரிய அதிசயம் காணப்பட்டது

இப்பெரும் அதிசயம் ஏன்?

நம்ப மறுத்த நகராட்சி

          நம்பாமலிருக்க மறுத்த மக்கள்!

காட்சிகளுக்குப் பின் குழந்தைகளின் நிலை


பிரான்சிஸ்

          பிரான்சிஸ் பக்தி

          பிரான்சிஸ் நோயுறல்

          பிரான்சிஸ்க்குப் பாவசங்கீர்த்தனமும், நன்மையும்

          பிரான்சிஸ் ஆவி பிரிந்தது

ஜசிந்தா

          ஜஸிந்தாவின் நோய் அதிகரித்தது

          லிஸ்பன் நகர ஆஸ்பத்திரியில் தான் சேர்க்கப்படப் போவதாக ஜஸிந்தா கூறியது

          ஜஸிந்தா கூறியவற்றுள் சில

          நிறைவேறிய ஜஸிந்தாவின் வாக்குகள் சில

          லிஸ்பன் மருத்துவமனையில் ஜஸிந்தா

          அழியாத உடல்

லூஸியா

போர்ட்டோ மடத்தில் லூஸியா

லூஸியாவுக்குப் பின் பாத்திமா

பாத்திமா உண்மைகளுக்கு ஆதாரம்

பாத்திமா செய்தியின் உட்பொருள்

பாத்திமா இரகசியங்கள்

போருக்கு சிவப்பு, அமைதிக்கு நீலம்

          கம்யூனிசத் தோற்றம்

          நீல அணியின் தோற்றம்

          முதல் சனி பக்தி

பாப்பரசர்களும், பாத்திமாவும்

பரிசுத்த பாத்திமா அன்னைக்கு நவநாள் ஜெபம்

இந்நூலை வாசித்த அன்பரே!

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்குப் பரிகாரம் செய்யும் முறை

முதல் சனி பரிகாரப் பக்தியின் வாக்குறுதியும் அதன் நிபந்தனைகளும்

முதல் சனி நிபந்தனைகளின் விளக்கம்

மாசற்ற இருதயத்திற்கெதிரான ஐந்து நிந்தைகளின் விளக்கம்

பாத்திமா செய்திகளின் சுருக்கம்


பாத்திமா காட்சிகளில் உலகத்தை ஆசீர்வதிக்கும் பாவனையாகத் தோன்றிய அர்ச். சூசையப்பரின் துணையை நாடி, கம்யூனிஸ்ட் ரஷ்யா மனந்திரும்பும்படியாக அமலோற்பவ மாமரி அன்னைக்கு இந்நூல் அர்ப்பணம்

மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983