புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ மரியன்னைக்கான போர்

சகோ.பிரான்சிஸ் சேவியர் (சேலம்) 
மரியன்னைக்கான போர். போன் 9944358435.


மாதாவின் உத்தரியத்திற்கு பைபிள் ஆதாரம்!

பாத்திமா காட்சிகளும் பைபிள் ஆதாரங்களும்!

கிறிஸ்தவர்களின் சகாய மாதாவும் உலக வரலாறும்!

கடவுளின் கொத்தப்படாத கல் மாதா!

மாதா உதவியின்றி ஒரு ஆன்மாவை கூட காப்பாற்ற முடியாது!

மாதாவும் உலகின் ஆழமான கடல் பகுதியும்!

மாதா கப்பலில் கொண்டு வந்த அப்பம்

சாத்தானை ஓடவிடும் மாதாவின் உத்திரியம்!

மாதா காட்சிகளில் வீசும் நறுமணம்!

விவிலியத்தை எடுத்த பனிமயமாதா || அதிசய பனிமய மாதா || பனிமய மாதா வரலாறு!

மாதாவின் முதல் காட்சி || First ever apparition of Mother Mary || அதிசய தூண் மாதா

எது சரியான செபம்? அருள் நிறைந்த மரியேவா? அல்லது அருள்மிகப் பெற்ற மரியேவா?

மாதா பரிந்துரையாளர் || Mother Mary the mediator advocate

மாதாவின் விண்ணேற்பு || Assumption 15th august

பரிசுத்தமான மாதா - பகுதி 1 || Most Holy Mother Mary - Part 1

பரிசுத்தமான மாதா-பகுதி 2 || Most Holy Mother Mary-Part 2

பரிசுத்தமான மாதா - பகுதி 3 || Most Holy Mother Mary - Part 3

பரிசுத்தமான மாதா || இறுதி பகுதி 4 || Most Holy Mother Mary || Final Part 4

மாதா தந்த அற்புத பதக்கம் || Miraculous Medal

பாம்பின் தலையை நசுக்கியது யார்? Who crushed serpent?