இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

📖 ஏலாக்குறிச்சி தூய அடைக்கல அன்னை பதிகம் மன்றாட்டுகள்

ஏலாக்குறிச்சி தூய அடைக்கல அன்னை 
பதிகம் மன்றாட்டுகள் 

1992

Rev.Fr.V.AntonisamyM.A.B.T.
Parish Priest. Elakkurichy-621715 via - Thirumanur Trichy Dt.


இணையதளத்தில் வெளியிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.


அணிந்துரை

என்னுரை

திருக்காவலூர்த் திருப்பதிகம் - நேரிசை வெண்பா


பதிகம் 1

பதிகம் 2

பதிகம் 3

பதிகம் 4

பதிகம் 5

பதிகம் 6

பதிகம் 7

பதிகம் 8

பதிகம் 9

பக்தர்களின் பரவச பிரார்த்தனை

இல்லறத்தின் இதய ஒலி

முனிவரின் சமயத்தொண்டு

தேவதோத்திர சங்கீதக் கீர்த்தனம் என்ற நூலிலிருந்து ஒரு கீர்த்தனம்