புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

பிரசங்கங்கள்📖 பிரசங்கங்கள் - மறையுறை சிந்தனைகள்
📖 அர்ச். போர்ட் மவுரீஸின் லியோனார்ட் ஆற்றிய பிரசங்கம்