இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்


அத்தியாயம் 2. பாவசங்கீர்த்தனம் கிறீஸ்துநாதரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது!

வரலாறு பேசுகிறது!

பரிசுத்த திருச்சபைத் தந்தையர்கள் இதுபற்றிக் கூறியவை!

அத்தியாயம் 3. எப்பேர்ப்பட்ட ஒரு புயல் எழுந்திருக்கும்!

பதிதர்களும் பிரிவினைவாதிகளும் பாவசங்கீர்த்தனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்!

ஒரு தவறான வாதம்!

கிறீஸ்துநாதர் பாவசங்கீர்த்தனத்தை ஏற்படுத்துகிறார்!

பாவசங்கீர்த்தனத்தைப் பற்றி ப்ரொட்டெஸ்டாண்ட் சபையினர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது பற்றி...

அற்புதங்கள் ஒருபோதும் நின்று போவதில்லை.

பாவசங்கீர்த்தனமும், அபகரித்ததை உரியவரிடம் திரும்பச் சேர்ப்பித்தலும்

பிரசித்தி பெற்ற ப்ரொட்டெஸ்டாண்டினரும், பாவசங்கீர்த்தனமும்

நடந்துள்ள நிகழ்ச்சிகள் உறுதியான சாட்சியங்களாக இருக்கின்றன

ஒரு மனிதனிடம் பாவசங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டிய கடமையைக் கடவுள் நமக்கு ஏன் தருகிறார்?

பத்து குஷ்டரோகிகள்

இரை தேடி அலைந்த ஓநாய்

நமது வேதம் மனித மற்றும் தெய்வீகத் தன்மையுள்ளது

வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள்.

சிறு குழந்தை

ஓர் உடைந்த இருதயம்

எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு நண்பர் தேவைப்படுகிறார்

பெர்சியர்களும், சீனர்களும், ஜப்பானியர்களும் பாவசங்கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள்

சாவான பாவம்

குற்றவாளிகள் தங்கள் குற்றங்களை அறிக்கையிடுகிறார்கள்

ஒரு பாவசங்கீர்த்தன குருவைத் தேர்ந்து கொள்ளுதல்
மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983