© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

அத்தியாயம் 1. பாவசங்கீர்த்தனம் ஒரு மேற்றிராணியாரால் திருச்சபையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதா?

அத்தியாயம் 2. பாவசங்கீர்த்தனம் கிறீஸ்துநாதரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது!

வரலாறு பேசுகிறது!

பரிசுத்த திருச்சபைத் தந்தையர்கள் இதுபற்றிக் கூறியவை!

அத்தியாயம் 3. எப்பேர்ப்பட்ட ஒரு புயல் எழுந்திருக்கும்!

பதிதர்களும் பிரிவினைவாதிகளும் பாவசங்கீர்த்தனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்!

ஒரு தவறான வாதம்!

கிறீஸ்துநாதர் பாவசங்கீர்த்தனத்தை ஏற்படுத்துகிறார்!