ஆதாரம் நீதானே என் இயேசுவே என் வாழ்வின் ஆரம்பம் நீ இயேசுவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆதாரம் நீதானே என் இயேசுவே

என் வாழ்வின் ஆரம்பம் நீ இயேசுவே

பணி வாழ்வின் நிறைவும் நீ இயேசுவே

என் வாழ்வின் முழுமையும் நீ இயேசுவே


1. காலங்கள் மாறிடும் கோலங்கள் மாற்றிடும்

மாறாத தெய்வமே என் இயேசுவே

நான் உன்னை ஒருபோதும் பிரிய மாட்டேன்

மாறாத உன்னோடு ஒன்றாகுவேன்


2. நண்பர்கள் நகைக்கலாம் பகைவர்கள் பகைக்கலாம்

பரிவோடு நடத்தும் என் இயேசுவே

நான் உந்தன் கருணையில் வாழ்ந்திடுவேன்

கனிவோடு வழிநடத்தும் என் இயேசுவே