மனிதனின் உறவு என்றும் தொடர்கதையாகும் இறைவனின் படைப்பினிலே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மனிதனின் உறவு என்றும் தொடர்கதையாகும்

இறைவனின் படைப்பினிலே

இறைவனின் உறவு என்றும் வளர்பிறையாகும்

மனிதனின் உறவினிலே

உறவுகள் என்றும் அழியாத காவியம்

இறை மனித இணைவினிலே


1. அன்பில்லா நெஞ்சங்கள் உயிர் வாழக்கூடும்

அன்பர்களின் உறவிலே இணையாது போகும்

உறவின் அர்த்தங்கள் ஆயிரமாம்

உண்மை தியாகம் அதிலொன்றாம்

உறவில்லா சமுதாயமே வாழ்வின்றி தடுமாறுமே

உண்மையினை உணர்ந்தாலே புது உறவு உருவாகுமே


2. இணைந்திட்ட கரங்கள் உருவாக்கும் உலகம்

இன்பங்களை வழங்கும் புதுவாழ்வு நல்கும்

உலகை மாற்றிடும் நெறி பலவாம்

உள்ளத்தின் உறுதி அதிலொன்றாம்

இதயங்கள் உறவாலே வாழ்வினிலே இணைந்தாலே

இறையருளும் நிறைவாகவே நம்மோடு நிலையாகுமே