இயேசுவே இறைவா நன்றி இயேசுவே உமக்கே நன்றி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவே இறைவா நன்றி

இயேசுவே உமக்கே நன்றி


1. உயிருக்கும் உடலுக்கும் நன்றி

உணவுக்கும் உடைக்கும் நன்றி

உடல் உள்ள சுகத்திற்கும் நன்றி - என்

உடைமைகள் அனைத்திற்கும் நன்றி


2. அன்புக்கும் அருளுக்கும் நன்றி

கருணைக்கும் கிருபைக்கும் நன்றி

பாவிகள் மன்னித்ததில் நன்றி

பரிசுத்த வாழ்வுக்காய் நன்றி