இருகரம் குவித்தேன் இனிதே உரைத்தேன் நன்றி நன்றி நன்றி என்றும் என் அன்பர் இயேசுவுக்கு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இருகரம் குவித்தேன் இனிதே உரைத்தேன்

நன்றி நன்றி நன்றி என்றும் என் அன்பர் இயேசுவுக்கு

ஆகா நன்றி நன்றி நன்றி என் அன்பர் இயேசுவுக்கு

ஆகாகா நன்றி நன்றி நன்றி என் அன்பர் இயேசுவுக்கு


1. பசுமை வெளியில் என்னை நடத்தி

கண்ணின் இமை போல காத்து

தம் கரத்தில் இறுக அணைத்தே

காத்திடும் இயேசுவுக்கு

எனை முழுதும் கையளித்தே என்றுமே பாடிடுவேன்


2. கண்ணயர்ந்து உறங்கும் போது

கண் விழித்து அருகில் அமர்ந்து

நாள் முழுதும் கரம் பிடித்து

வழிகாட்டும் தேவனுக்கு

அவர் புகழைப் பறைசாற்றி என்றுமே பாடிடுவேன்