நீ உறவாடும் நேரமே என் உளமெங்கும் வசந்தமே நீ எனதாகும் பொழுதில்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீ உறவாடும் நேரமே என் உளமெங்கும் வசந்தமே

நீ எனதாகும் பொழுதில் - உன்

எண்ணங்கள் எனை மாற்றுமே உன்னருள் போதுமே


1. தனிமையில் கூட தனி சுகமே - என்

தலைவன் உமது உடனிருப்பால்

சுமைகள் கூட சுகம் தருமே - உன்

இமைகள் என்னை அரவணைத்தால்

படைப்பினில் ஒளிர்வது உன் முகமே - இது

பரமனே உந்தன் அதிசயமே


2. இடர்கள் கூட இனிக்கின்றதே - என்

இனியவன் என்னில் இயங்குவதால்

தடைகளில் மனம் மகிழ்கின்றதே - என்

தாயாய் உன் கரம் தேற்றுவதால்

நினைவிலும் நீங்காத உன் முகமே - இது

நேசமே உந்தன் அதிசயமே