தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு - எனைத் தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு - எனைத்

தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு

வாடி நின்ற என்னையே வாழ வைத்திட

தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு


1. பாவியாக இருந்த என் பாவம் போக்கினார்

நாளும் பொழுதும் என்னையே தாவி அணைத்திட்டார்

அன்பே அவர் பெயராம் அருளே அவரின் மொழியாம்

இருளே போக்கும் ஒளியாம்


2. இயேசு என்னில் எழுந்திட்டார் என்ன ஆனந்தம்

இருளும் புயலும் வரட்டுமே இதயம் கலங்குமோ

இறைவா இயேசு தேவா இதயம் மகிழ்ந்து பாடும்

என்றும் உமை நாடும்