என்ன தருவேன் நான் உனக்கு சின்னக் குழந்தை என் இயேசுவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்ன தருவேன் நான் உனக்கு

சின்னக் குழந்தை என் இயேசுவே (2)

அன்னைமரியின் பாலகனே - இந்த

அகிலம் போற்றும் நாயகனே (2)


1. உள்ளமென்னும் கோயிலை உனக்குக் கொடுப்பேன்

உயிரோடு வாழும் வரை

உடல் பொருள் ஆவியெல்லாம் நீதானே எந்நாளும் ஏது குறை (2)

தத்தித்தவழும் தங்க ரதமே

முத்தம் தந்திட நித்தம் வருவேன் - ஆரி ராரிராரி ராரோ -2


2. மனிதம் புனிதம் அடைவதற்கு மழலை வடிவில் நீ பிறந்தாய்

இருளில் வாழும் என்னையும் நீ ஏற்று

உலகின் ஒளியாய் பிறந்தாய் (2) - தத்தித்தவழும்...

மண்ணுலகில் என்னை காத்திடுவீர்

மாட்டுத் தொழுவில் நீ பிறந்தாய்

வளர்ந்து நானும் வாழ்ந்திடுவேன் நானும் உந்தன் தயவால் (2)