உன்னிடம் உன்னிடம் இன்றுநான் கொஞ்சம் பேசவேண்டும் என்னிடம் என்னிடம் என்றும் இயேசுவே பேச வேண்டும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னிடம் உன்னிடம் இன்றுநான் கொஞ்சம் பேசவேண்டும்

என்னிடம் என்னிடம் என்றும் இயேசுவே பேச வேண்டும்

உள்ளதை என்னில் உள்ளதைநான் உன்னிடம் சொல்லிடணும் ஆ


1. நடந்தது கடந்தது பார்த்தது கேட்டது எண்ணத்தில் ஆயிரம்

ஆசைவெள்ளம் - ஏக்கத்தில் உன்னிடம் உள்ளம் துள்ளும்

ஆறுதலே ஆதரவே கானம் நீ என்னிடம் பேசிவிடு


2. மலர்ந்தது மணந்தது மறைந்தது மடிந்தது

விரக்தியின் வேதனை சொல்லிடணும்

விடியலின் வேந்தனைக் கண்டிடணும்

அழகழகாய் அத்தனையும் ஆசையில் உன்னிடம் பகிர்ந்திடணும்