உன்னை நினைத்து நான் பாடும் பாடல் என் வாழ்வில் சங்கீதமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னை நினைத்து நான் பாடும் பாடல்

என் வாழ்வில் சங்கீதமே

உன்னோடு நான் கொள்ளும் நிலையான பந்தம்

என் வாழ்வில் ஆனந்தமே (2)

இறைவா வா என்னில் வா -2

உன்னோடு நான் என்றும் உறவாட வா


1. உயிரின் உறவே உறவின் உயிரே என்னோடு நீ பேசவா

உலகின் நிறைவே உண்மைச் சுடரே

என் வாழ்வில் வழிகாட்ட வா

அன்பே அமுதே ஆருயிரே அருகில் இருந்து வழிகாட்டும் -2


2. வானின் அமுதே வாழ்வின் கொடையே

என்னோடு நீ வாழவா

வானின் நிலவே வாழ்வின் சுடரே

என்னுள்ள குறைபோக்க வா - (அன்பே)