உன்னோடு உறவாடும் நேரம் என் பாடல் அரங்கேற்றம் ஆகும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னோடு உறவாடும் நேரம்

என் பாடல் அரங்கேற்றம் ஆகும் (2)

எந்நாளும் என் வாழ்வில் நீ செய்த நன்மை

நாள்தோறும் நான் பாடும் கீதம் - 2


1. பலகோடி பாடல்கள் நான் பாட வேண்டும்

மனவீணை உனை வாழ்த்த வேண்டும்

ஒளிவீசும் தீபங்கள் நீயாக வேண்டும்

இமையோரம் நின்றாட வேண்டும் (2)

இதழோர ராகம் என் ஜீவ கானம்

அருள் தேடும் நெஞ்சம் உன் பாதம் தஞ்சம்

மனமே மனமே இறையோடு பேசு


2. கல்வாரி வாக்குகள் வாழ்வாக வேண்டும்

வாழ்வே உன் கவியாக வேண்டும்

அலைமோதும் எண்ணங்கள் நீயாக வேண்டும்

வினை தீர்க்கும் மருந்தாக வேண்டும் (2)

மணியோசை நாதம் நான் கேட்ட கானம்

வான் தந்த வேதம் தேனாகும் கோலம்

உயிரே உயிரே இறையோடு பேசு