என் மன்னவா என்னில் இறங்கி வா தினமும் எந்தன் உணவாய் என்றும் என்னில் மகிழ வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் மன்னவா என்னில் இறங்கி வா - 2

தினமும் எந்தன் உணவாய் என்றும் என்னில் மகிழ வா -2

ஆன்ம ஜோதியே என்றும் என்னில் மகிழ வா


1. பாட்டிசைத்துப் பாடவந்தேன் எந்தன் மனம் மகிழுதே

காலமெல்லாம் காத்திருந்தேன் உந்தன் சொந்தம் தேடுதே

என் உயிரே என் உறவே எந்தன் உள்ளம் எழுந்து வா ஆ.. 2

தினம்தினம் என்னில் வா என்னில் வாழவா உயிரில் கலந்து வா


2. நெஞ்சமெனும் கோயிலிலே தீபமாய் எழுந்து வா

தஞ்சமென்று ஓடிவந்தேன் கரம் தந்து அணைக்க வா

அன்புருவே ஆரமுதே அன்பர் எம்மில் எழுந்து வா ஆ... 2

தினம்தினம் என்னில் வா என்னில் வாழ வா உயிரில் கலந்து வா