சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார் சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார் (2)

ஆ... இது அதிசயம் தானே ஓ இது உண்மைதானே -2


1. கண்டுகொண்டேன் ஒரு புதையல்

பெற்றுக் கொண்டேன் ஒரு பொக்கிசம் (2)

இயேசு தான் என் இரட்சகர் இயேசுதான் என் ராஜா -2


2. சந்தோசமும் சமாதானமும் என் உள்ளத்தில் பொங்குதம்மா -2

பாவமெல்லாம் போக்கி விட்டார் பயங்களெல்லாம் நீக்கிவிட்டார் -2