இறைவா என்னில் தங்கிட வா நிறைவாய் அருளைப் பொழிந்திட வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவா என்னில் தங்கிட வா

நிறைவாய் அருளைப் பொழிந்திட வா

ஒரு வார்த்தை சொல்லி என்னை தகுதியாய் மாற்றிட வா

இயேசுவே வாராய் -2 எழுந்து வாராய் -2

உறவோடு உயிரோடு கலந்திட வாராய்


1. என் பாதம் நோகாமல் என் பயணம் இனிதாக

என்னோடு என்றும் நீ வாழ்ந்திட வா (2)

எந்நாளும் என்னோடு தங்கிட வா

என் வாழ்வின் வழியாக முன்போக வா

உனில்வாழ என்வாழ்வில் அருள் தந்திடு - இயேசுவே வாராய் ...


2. உன் அருகில் எனைச் சேர்த்து உறவோடு அணைத்திட

உணர்வோடு என்னில் மகிழ்ந்திட வா (2)

பாவங்கள் புரிந்தே நான் வாழ்கின்றேன்

பரிவோடு எனை மீட்க வந்திடுவாய்

பண்போடு நான் வாழ வரம் தந்திடு - இயேசுவே வாராய் ...