ஆண்டவரே அன்பான தேவனே உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை எங்கள் இயேசு ராஜா உமக்கே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரே அன்பான தேவனே உமக்கே ஆராதனை-2

ஆராதனை - 2 எங்கள் இயேசு ராஜா உமக்கே - 2


1. கல்வாரி நாயகனே உமக்கே ஆராதனை

கண்மணி போல் காப்பவரே உமக்கே ஆராதனை

காலங்களைக் கடந்து வாழ்பவரே

கண்கள் மூடி கரம் குவித்து ஆராதனை

ஆராதனை - 2 எங்கள் இயேசு ராஜா உமக்கே - 2


2. அடைக்கலம் தருபவரே உமக்கே ஆராதனை

அருள்மழை பொழிபவரே உமக்கே ஆராதனை

ஆயிரமாய் அற்புதம் செய்பவரே

சிரம் தாழ்த்தி தாள்பணிந்து ஆராதனை

ஆராதனை - 2 எங்கள் இயேசு ராஜா உமக்கே - 2


3. இனிமை தரும் இனிய நேசரே உமக்கே ஆராதனை

எங்களின் இதய தெய்வமே உமக்கே ஆராதனை

உயிரின் உயிராய் இருப்பவரே

புத்தம் புது கீதங்களால் ஆராதனை

ஆராதனை - 2 எங்கள் இயேசு ராஜா உமக்கே - 2