உள்ளம் வந்தீர் உறவு தந்தீர் இயேசுவே உமக்கு நன்றி பூக்கள் ஒளியினைத் தந்தீர் எங்கள் வாழ்வில்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உள்ளம் வந்தீர் உறவு தந்தீர்

இயேசுவே உமக்கு நன்றி பூக்கள் (2)

ஒளியினைத் தந்தீர் எங்கள் வாழ்வில்

மனிதத்தின் வாழ்வைக் கண்டோம் உம்மில் (2)

நன்றி பாடிடுவோம் நன்றி பாடிடுவோம் -2


1. ஏழைப் பெண்ணின் காணிக்கை போல

எம்மைத் தந்தோம் ஏற்றாய் நன்றி (2)

வார்த்தையைக் கேட்டோம் மரியாள் போல

பாதத்தில் அமர்ந்தோம் அர்த்தங்கள் தந்தாய்

சிறுதுளி நீரே முத்தாய் மாறும்

இறைவா முத்தென மாற்றினாய் என்னை (2)

நன்றி பாடிடுவோம் நன்றி பாடிடுவோம் -2


2. தொழுநோயாளன் உடல்நலம் அடைந்தான்

தொழுதிட மீண்டும் வந்ததும் மகிழ்ந்தீர் (2)

ஆலமரத்தின் விழுதுபோல

ஆயிரம் நன்மைகள் அடைந்தோம் நன்றி

அன்பை பிறருக்கு உனைப்போல் வழங்க

செல்வோம் உலகிற்கு இதயம் நன்றி (2)

நன்றி பாடிடுவோம் நன்றி பாடிடுவோம் -2