நானே உன் அன்பு தேவன் நானே கண்ணின் இமைபோல் உன்னைக் கொண்டேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நானே உன் அன்பு தேவன் நானே - 2

கண்ணின் இமைபோல் உன்னைக் கொண்டேன் - 2

விலைமதிப்பில்லாதவன் நீயே - 2

நானே உன் அன்பு தேவன் நானே


1. வாழ்வு தருபவன் நானே வழிநடத்துபவன் நானே - 2

கரம் விரித்து இமை திறந்து

இதயத்தில் உன்னைத் தாங்கி நின்றேன்

எனைப் பிரிந்து உன் நிலை மறந்து

உயிரற்ற சருகாய் உழன்று நின்றாய்

நீ மனம் திரும்ப ஏங்குகிறேன் ஏங்குகிறேன்


2. பாவம் களைபவன் நானே உன் நம்பிக்கை நானே - 2

பழிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு

மண்ணக வாழ்வினைத் தியாகம் செய்தேன்

புதைக்கப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து

என் அளவில்லா அன்பினை உனக்களித்தேன்

நீ ஒளியினில் வாழ்ந்திட ஏங்குகிறேன் ஏங்குகிறேன்