நன்றி கூறுவோம் நாளும் பாடுவோம் அன்பர் இயேசு எந்தன் வாழ்வின் மையமென்று வாழ்த்திப் பாடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நன்றி கூறுவோம் நாளும் பாடுவோம்

அன்பர் இயேசு எந்தன் வாழ்வின்

மையமென்று வாழ்த்திப் பாடுவோம் (2)

வளங்கள் யாவுமே தந்து நம்மையே

வாழவைக்கும் வள்ளல் என்று வாழ்த்திப் பாடுவோம் (2)


1. வழிகாட்டி வாழவைத்த இறைவன் அவரே

வானரசு மண்ணில் வர அழைத்தார் நமையே (2)

வாழும்போது மனிதம் மலர ஒன்று கூடுவோம் -2

இறைவன் இயேசு வாழ்ந்த வழியில்

நாமும் செல்லுவோம் - வளங்கள் யாவுமே ... ...


2. மனித நேயம் நம்மில் நாளும் மலரச் செய்யவே

நெறிகள் தந்து நமது வாழ்வை ஒளிரச் செய்தாரே (2)

உயர்வு தாழ்வு என்னும் கீழ்மை நம்மில் மறையவே -2

உரிமை வாழ்வு நம்மில் என்றும்

நிலைத்திடச் செய்வோம் - வளங்கள் யாவுமே ... ...