இயேசு நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் தயையோ என்றும் உள்ளது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு நல்லவர் அவர் வல்லவர்

அவர் தயையோ என்றும் உள்ளது (2)

பெரும் வெள்ளத்தின் இரைச்சல் போல


1. துதித்திடுவோம் அவர் நாமம் (2)

அல்லேலூயா அல்லேலூயா - 2

மகத்துவம் ஞானம் வாஞ்சையும் வளமையும்

சக்தியும் பலமும் என் இயேசுவிலே (2)


2. யெகோவாவிடம் எடுத்துச் சொன்னேன்

என் குறையெல்லாம் அவர் கேட்டார் (2)

பாவக் குழியில் வீழ்ந்த என்னை

பாசமுடனே தூக்கி விட்டார் (2)

அல்லேலூயா அல்லேலூயா - 2

மகத்துவம் ஞானம் வாஞ்சையும் வளமையும்

சக்தியும் பலமும் என் இயேசுவிலே (2)