கவலைப்படாதே கலங்கி நிற்காதே கண்ணீர் சிந்தாதே என் மகனே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கவலைப்படாதே கலங்கி நிற்காதே

கண்ணீர் சிந்தாதே என் மகனே (2)

உன்னோடு இயேசு இருக்கின்றார்

உன்னோடு நெஞ்சில் வாசம் செய்கின்றார் (2)


1. நடந்தவையெல்லாம் நன்மைக்கே கடந்ததை மறந்துவிடு - 2

புதியன ஆண்டவர் செய்திடுவார் - 2

இதயத்தில் உறுதி கொள்ளு - 2


2. அவமானச் சின்னம் சிலுவையினை வெற்றியாய் மாற்றிடுவார் - 2

கேவலம் தந்திட்ட நிகழ்ச்சிகளை - 2

மாட்சியாய் ஆக்கிடுவார் - 2