மன்னிப்பாயா மன்னிப்பாயா மன்னவனே என்னை மன்னிப்பாயா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மன்னிப்பாயா மன்னிப்பாயா

மன்னவனே என்னை மன்னிப்பாயா (2)


1. பாதை தவறி நான் அலைந்தேன்

பாதை தவறி நான் அலைந்தேன்

பாவக்குழியில் நான் விழுந்தேன்

தாங்கிய கரங்களை உதறிவிட்டேன் - உன்

ஏங்கிய இதயத்தை நொறுக்கிவிட்டேன்


2. மாய உலகத்தில் எனை இழந்தேன்

மங்காத ஒளி உம்மை மறந்திருந்தேன்

மாபரன் குருதியைச் சிதறவிட்டேன்

மனிதனின் குணத்தைக் குறைத்து விட்டேன்


3. மன்னிக்கின்றேன் மன்னிக்கின்றேன்

என் மகனே(ளே) எப்போதும் மன்னிக்கின்றேன் (2)

முள்முடி வேதனை உனக்காக

மும்முறை விழுந்ததும் உனக்காக

ஆணிகொண்ட காயங்கள் உனக்காக

என் ஆவியும் உயிரும் உனக்காக

சிலுவைப் பாடுகள் ... சிந்திய திருஇரத்தம் ...

கல்வாரி பலியும் ... காலமெல்லாம் நான் ...