இறைமக்கள் ஒன்றுகூடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைமக்கள் ஒன்றுகூடுவோம் - தெய்வ

இரக்கத்தை நாம் கொண்டாடுவோம் (2)

இதயங்களை எழுப்புவோம் உதயங்களைக் காணுவோம் - 2

இரக்கம் என்னும் நீரூற்றை அள்ளி அள்ளிப் பருகுவோம்


1. படைத்து நம்மைப் பாதுகாக்கும் தந்தையின் இரக்கம்

வான் தந்தையின் இரக்கம்

உயிரை ஈந்து உலகை மீட்கும் ஆண்டவர் இரக்கம்

இயேசு ஆண்டவர் இரக்கம் (2)

வரங்கள் பொழிந்து வழிநடத்தும் ஆவியின் இரக்கம் -2 இந்த

இரக்கம் என்றும் நிலைத்திடும் இறைவன் அரசு மலர்ந்திடும் -2

அன்பு நீதி அமைதி வழியில் புதிய உலகு படைத்திடும்


2. பாவம் செய்து திரிந்த போதும் தேடிடும் இரக்கம்

வந்து தேடிடும் இரக்கம்

பாதை தேடி அலையும்போது தொடர்ந்திடும் இரக்கம்

தொடர்ந்திடும் இரக்கம் (2)

சுமைகளாலே துவளும்போது தாங்கிடும் இரக்கம் -2 இந்த

இரக்கப்பெருக்கைப் போற்றுவோம் வியந்து நாமும் வாழ்த்துவோம் (2)

வானம் புகழ்ந்து ஆடி மகிழ்ந்து இதய தீபம் ஏற்றுவோம்