இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச். செபஸ்தியாரின் பாதுகாவலைத் தேடும் ஜெபம்

அர்ச்சியசிஷ்ட செபஸ்தியாரே, கொள்ளை நோய்,பஞ்சம், நெருப்பு, புயல், வெள்ளம், தீராத நோய்கள், விபத்து, பூமி அதிர்ச்சி, யுத்தங்கள் ஆகிய தீமைகள் எமக்கு நேரிடாவண்ணம் தேவ திருச்சமூகத்தில் பாவிகள் எங்களுக்காக மன்றாடும். 

1 பர. 1 அருள். 1 திரி.