இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச்சியசிஷ்ட அந்தோனியாரிடம் மன்றாட்டு.

அர்ச். அந்தோனியாரே! சூரத்தனமுள்ளமேய்ப்பரே! கஸ்திப்படுகிறவர்களுக்கு சந்தோசம் வருவிக்கிறவருமாய் பாவ அக்கினியின் சாந்தியை சீக்கிரத்திலே அமர்ந்துகிறவரும் உன்னதபரமண்டலங்களிலே இருக்கிறவருமான பிதாவானவர் இன்மையினுடைய அவதிக்குப் பிற்பாடு எளியவர்களாயிருக்கிற எங்களிற்கு மோட்ச விருது தந்தருள உம்மையே மன்றாடுகிறோம்.

ஆமென்.