இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

6. கடலில் புயலை அடக்குதல்

முப்பொருளொன்றுமான, முதல்வா நின் சீடரோடே கப்பல் மீதேறிச் செல்லக், 
காற்றொடு புயலும் மோத, அப்பொழு தலையின் கோஷ்டம், 
ஆழிமே லெறியுங் காற்றைச் செப்பமாய்
அமர்ந்து போகச் செய்தவர், அருள் செய்வீரே.