இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

4. திமிர்வாதக் காரனைக் குணப்படுத்தல்

கப்பன்னாகூ மூர்தன்னீல், கர்த்தனே நீர் போதிக்கச், 
செப்பமாய் நால்பேர் தோளில், திமிர்வாதக் காரன் தன்னை, 
மெய்புற வீட்டிலேற்றி, மேல் கூரை பிரித்து வீட்டுள்,
அப்பொழு தவர்கள் வைக்க, அருள்புரிந்தாயி ஸ்த்தோத்ரம்.