இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

19. இயேசு பிடிபட்டதின் பேரில்

மட்டில்லா இயேசுநாதர் மலர்செறி தைலத்தோப்பில் 
எட்டியே யூதாஸ் வந்து, இட்டமாய் நின் முகத்தில், 
முட்டியே காட்ட யூதர், முடுகியே வளைந்து உம்மை, 
கட்டியே அடிக்க நின்ற, கர்த்தனே அருள் செய்வீரே.