இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

12. பாடுபடுமுன், இயேசு மாதாவிடம் விடை கேட்டல்.

ஆரண மூலமான ஆண்டவர் டியோர் பாவக் 
காரண மனைத்துந் தீர்க்கக் கருணை கொண்டுமது நேசப் 
பூரணத் தாய் முன்பாகப் போயனுபாதம் கேட்ட
ஆரண இயேசு வென்னும் வானவர், அருள் செய்வீரே