இயேசுவின் நாமத்தினால் கூடிடும் சமயங்களில் திவ்விய அவர் சமூகம் நம் அருகினில் இருக்கின்றது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவின் நாமத்தினால் கூடிடும் சமயங்களில்

திவ்விய அவர் சமூகம் நம் அருகினில் இருக்கின்றது


1. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்

மாறாத தேவன் மறைவாக்கு இதுவே மாறாது எந்நாளிலும்


2. பாடுங்கள் பரவசமாய் பரமன் இயேசு அன்பினையே

துதிக்கின்ற போது எரிகின்ற நெருப்பு மகிமையைக் காணச்செய்யும்