திருக்குலமே எழுந்திடுக அருள் பொழியும் பலியினிலே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


திருக்குலமே எழுந்திடுக அருள் பொழியும் பலியினிலே

ஒருங்கிணைவோம் கரம் குவிப்போம்

உன்னதரைப் போற்றுவோம் (2)

ஆஹா சந்தோஷம் பெருகிடுதே அவர் சந்நிதி காண்கையிலே (2)


1. ஆனந்தமுடனே அவர் திருமுன்னே கூடிடுவோம் - 2

ஆண்டவரே நம் கடவுள் என்று பாடிடுவோம் - 2

அவரே நம்மைப் படைத்தார் அவருக்கே சொந்தம் நாம்

அவர் படைப்புகள் நாம் அவர் பிள்ளைகள் நாம்

அவர் மந்தையின் ஆடுகள் நாம்


2. இன்னிசை முழங்க இறைவன் வாசல் நுழைந்திடுவோம் - 2

பண்ணிசையோடு அவரது பீடம் சூழ்ந்திடுவோம் - 2

அவரைப் புகழ்ந்திடுவோம் அவர் பெயர் வாழ்த்திடுவோம்

அவர் நல்லவராம் அவர் வல்லவராம் அவரன்பே வழிநடத்தும்