உன் கரத்தோடு என் கரம் சேர்த்து ஒவ்வொரு நாளும் நடந்திடுவேன் உன் விழியாலே உலகைப் பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்திடுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன் கரத்தோடு என் கரம் சேர்த்து

ஒவ்வொரு நாளும் நடந்திடுவேன்

உன் விழியாலே உலகைப் பார்த்து

ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்திடுவேன்

இயேசுவே தலைவா மன்னவா முதல்வா

உன் ஒளியாலே மலர்ந்திடுவேன் -2


1. மழலை மலர்கள் உனது மடியில்

மகிழ்ந்து ஆடிட நான் காண்பேன்

வளர்ந்த பிறகும் குழந்தை உள்ளம்

வேண்டுமென்றே வரம் கேட்பேன் - 2

உன் ஒளியாலே வளர்ந்திடுவேன்


2. வயல்வெளிமலர் அழகின் ஒளியில்

வள்ளல் தன்மையை நான் காண்பேன்

தயவு மிகுந்த தந்தையை நம்பி

பயமில்லாமல் நான் நடப்பேன் -2

உன் ஒளியாலே வளர்ந்திடுவேன்


3. கதறும் விதவை கண்ணீர் கண்டு

கலங்கும் உந்தன் முகம் பார்த்தேன்

சிதைந்த இதயங்கள் சிந்தும் கண்ணீர்

சிந்தையில் விழ சிலிர்த்திடுவேன் -2

உன் ஒளியாலே வளர்ந்திடுவேன்