இதோ இறைவனின் செம்மறியே இவரே நம் பாவம் போக்குகின்றார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இதோ இறைவனின் செம்மறியே

இவரே நம் பாவம் போக்குகின்றார் (2)

அவனியில் அமைதியை ஆக்குகின்றார் -2


1. கடவுள் நம்மோடு இருக்கின்றார்

நற்கருணை வடிவில் திகழ்கின்றார் (2)

உடலும் உள்ளமும் நலம் பெறவே - இவர்

உணவின் வடிவில் திகழ்கின்றார்

இதயத்தின் கதவுகள் திறக்கட்டுமே - அதில்

இயேசுவே அரசராய் அமரட்டுமே (2)


2. இன்பமும் துன்பமும் நமக்கு ஒன்றே

இவர் அன்பில் ஒன்றாய் இணைந்து விட்டால் (2)

துன்பமும் பகைமையும் மறைந்து விடும்

இறை வல்லமை நம்மிடம் நிறைந்து விடும்

இதயத்தின் கதவுகள்...