விண்ணகத் தந்தையின் பிள்ளைகளே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


விண்ணகத் தந்தையின் பிள்ளைகளே

ஆண்டவர் இயேசுவின் நண்பர்களே

உலகிற்கு ஒளியாய் வாழ்ந்திடவே

அன்பின் பலியினில் இணைந்திடுவோம் (2)

கொண்டாடுவோம் இன்று கொண்டாடுவோம்

ஆண்டவரின் நாளை போற்றிப் பாடுவோம்

பண்பாடுவோம் நல்ல பண்பாடுவோம்

படைத்திட்ட தேவனையே பாடிப்புகழ்வோம்


1. இயேசுவின் வார்த்தைகள் கேட்டிடுவோம்

இதயத்தில் அதனை ஏற்றிடுவோம்

அன்பெனும் மழையால் பலன் கொடுப்போம்

அனைவர்க்கும் பகிர்ந்தே வாழ்ந்திடுவோம் (2)

இறைவனின் பிள்ளைகள் நாம் என்றே

இகமதில் அனைவர்க்கும் சாற்றிடுவோம் - கொண்டாடுவோம்


2. பாவத்தின் சுமைகளை இறக்கி வைப்போம்

பரிகாரம் புரிந்தே தூய்மையாவோம்

பிறரன்புப் பணியினில் மகிழ்ந்திடுவோம்

தூயநல் ஆவியில் கனிகொடுப்போம் (2)

உயிர்தரும் விண்ணக உணவினையே

விருந்தினில் உண்டு வாழ்வடைவோம் - கொண்டாடுவோம்