இயேசுவின் திருநாம கீதம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவின் திருநாம கீதம் என் நெஞ்சிலே எந்நாளுமே

சங்காக முழங்கிட வேண்டும் (2)


1. நான் பாடும் பாடல் நானிலம் எங்கும் எதிரொலித்திட வேண்டும்-2

உள்ளம் உடைந்தோர் உவகை இழந்தோர்

உணர்வு பெறவேண்டும் உவகை பெறவேண்டும் - 2


2. பலகோடிப் புதுமைகள் செய்தது இயேசுவின்

இணையில்லா திருநாமம் (2)

வாழவைப்பதும் வாழ்விக்கப் போவதும்

அருள்தரும் ஒரு நாமம் இயேசுவின் திருநாமம் - 2