இசை ஒன்று இசைக்கின்றேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இசை ஒன்று இசைக்கின்றேன்

இறைவா எளிய குரல்தனிலே (2)

என் இதய துடிப்புகளோ என் இசையின் குரலுக்குத் தாளங்களே(2


1. காலத்தின் குரல்தனில் தேவா உன் காலடி ஓசை கேட்கின்றது -2

ஆதியும் அந்தமும் ஆகினாய் - 2

மழலையின் சிரிப்பில் உன்னெழில் வதனம்

மலர்ந்திடும் மண்ணிலே (2)


2. ஏழையின் வியர்வையில் இறைவா உன்

சிலுவைத் தியாகம் தொடர்கின்றது (2)

சமத்துவம் எம்மில் வாழ்ந்திட - 2

உழைக்கும் கரங்கள் ஒன்றென இணைவது

விடியலின் ஆரம்பம் (2)