ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கிப் பொங்கி வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே

ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கிப் பொங்கி வா (2)

ஆசீர்வதியும் என் நேச கர்த்தரே - 2

ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நிரப்பும் - 2


1. கன்மலையைப் பிளந்து வனாந்தரத்திலே

கர்த்தாவே உம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே (2)

பள்ளத்தாக்கிலும் மலைகளிலும் -2

தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே -2


2. ஜீவத்தண்ணீராம் எந்தன் நல்ல கர்த்தரே

ஜீவ ஊற்றினால் என்னை நிறைத்திடுமே (2)

கனிதந்திட நான் செழித்தோங்கிட -2

கர்த்தரின் கரத்தால் நித்தம் கனம்பெற்றிட -2


3. இரட்சிப்பின் ஊற்றுகள் எந்தன் சபைதனிலே

எழும்பிட இந்த வேளை இரங்கிடுமே (2)

ஆத்ம பாரமும் பரிசுத்தமும் -2

ஆவலுடன் பெற்றிட வரம் தாருமே -2