அஞ்சாதே தேவன் இயேசு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அஞ்சாதே தேவன் இயேசு நம்மோடு

எந்தத் துன்பம் வந்தாலும் துயரம் வந்தாலும்

தேவன் இயேசு நம்மோடு - அஞ்சாதே (2)


1. குன்றும் அசைந்து போகலாம் - எந்தக்

குகையும் பெயர்ந்து போகலாம் (2)

அவர் அன்பு அது மாறாதது

எந்த நிலையிலும் அது மறையாதது - எந்தத் துன்பம் ... ...


2. தாய் நம்மை மறந்திட்ட போதிலும் - நம்

தந்தை வெறுத்திட்ட போதிலும் (2)

அவர் அரணாய் நம்மில் இருக்கின்றார்

தினம் அன்பை நம்மில் பொழிகிறார் - எந்தத் துன்பம் ... ...